EFFECTIEF VERDELGEN MET WATER

OUTREXX verwijdert allerlei soorten onkruid d.m.v. oververhitting met enkel water, m.n. WeedControl®.
Met WeedControl® wordt door middel van oververhitting eender welke vorm van onkruid, zonder gebruik van
bestrijdingsmiddelen en op een 100% milieuvriendelijke wijze behandeld en verwijderd.

OUTREXX is gespecialiseerd in het ecologisch verwijderen van onkruid!

MET HEET WATER

Door kokend heet water wordt zowel de sapstroming als de fotosynthese onmiddellijk lamgelegd. Hierdoor neemt het onkruid geen daglicht meer op, en sterft het vanzelf af.

ZONDER CHEMICALIËN

Wil je het onkruid efficiënt behandelen, dan moet je de behandeling herhalen. Jonge planten zijn gevoeliger voor verhitting dan oudere planten. Het is daarom niet handig te lang te wachten met die herhaalde behandeling.

SNEL & ECONOMISCH

Na verloop van tijd voldoet het om 2 à 3 behandelingen per jaar te doen om uw paden/oprit volledig onkruidvrij te houden.  Dit is economisch nog steeds interessanter dan chemische alternatieven.

Een langdurig perfect resultaat door efficiënte opvolging

Onze service beperkt zich niet tot het exact uitvoeren van de reiniging naar uw wensen.  Als zelfwerkend patroon blijven wij onze uitgevoerde projecten opvolgen.

Zo kan u kiezen voor een op voorhand uitgestippeld onderhoudscontract, of wordt u na verloop van tijd vrijblijvend gecontacteerd voor een herhaling van onze services.

Voor meer info of vragen over onze services kan u ons langs diverse kanalen ten allen tijde bereiken.